Het gebeurt regelmatig dat een vondeling een dringende operatie moet ondergaan of een lieverdje makkelijker herplaatsbaar wordt mits een  ingreep. Dankzij speciale inspanningen en de hulp van enkele gulle schenkers worden die dieren gered en kunnen gezond en wel weer op zoek naar een nieuwe thuis. Voor een vereniging als de onze, die geen subsidie ontvangt is dit een zware belasting.

 

Daarom willen wij deze omstandigheden voor zijn en heeft Vzw The Lucky Stars een fonds opgericht om ook deze onvoorziene kosten te kunnen betalen want het zou niet mogen bestaan dat in zo’n noodgeval wij moeten zeggen: Daar is nu geen geld voor.

Alle kleine en grote giften hiervoor kunnen gestort worden op rekeningnummer BE38 7370 2824 9372 met vermelding: NOODGEVALLENFONDS.

 

Il arrive souvent qu'un animal trouvé doit être opéré d'urgence ou qu'un amour soit plus facilement repositionnable si une opération est pratiquée. Grâce à des efforts particuliers et à l'aide de quelques généreux donateurs, ces animaux sont sauvés et peuvent rentrer chez eux en bonne santé. Pour une association comme la nôtre, qui ne reçoit pas de subvention, c'est une lourde charge.

 

C'est pourquoi nous voulons être en avance sur ces circonstances et l'asbl The Lucky Stars a créé un fonds pour pouvoir payer ces frais imprévus également, car il ne devrait pas exister qu'en cas d'urgence, nous devions dire : "Il n'y a pas d'argent pour cela maintenant.

Tous les dons, petits et grands, peuvent être déposés sur le compte numéro BE38 7370 2824 9372 avec la mention : FOND D'URGENCE.