Red een leven, sponsor een kat/ Sauvez une vie, parrainer un chat

Hou je van katten? Maar je kan op dit moment geen kat in huis nemen? Maar je wilt toch wat doen?

Dan is het “Adopteren op Afstand” mogelijks een oplossing. Er verblijven een aantal katten in onze opvang, die om verschillende redenen niet geschikt zijn om te worden geadopteerd. Te nerveus, te wild, niet gezond genoeg, te oud enz. enz.

Desondanks verdienen ook deze katten onze zorg en aandacht.

Dit wordt mogelijk gemaakt, door deze katten dan “op afstand” te adopteren.

Hierbij verbindt de adoptant zich om voor een bepaalde periode een kat voor een bepaald bedrag ( 15€ per maand )te helpen onderhouden.

Daarbij kan, en mag, elke kat meer dan 1 adoptant hebben.

Elke adoptant krijgt dan met grote regelmaat, ongeveer elke 3 a 4 maanden, een verslag(je) over hoe het met “hun” kat gaat.

Wenst U ons hierin te steunen dan kan men contact opnemen met onze opvang via mail vzwtheluckystars@gmail.com

 

Vous aimez les chats? Mais vous ne pouvez pas en adopter? Mais vous voulez faire quelque chose?

"Parrainer un chat" pourrait être une solution. Un certain nombre de chats restent dans notre refuge, qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas être adoptés. Trop nerveux, trop sauvage, pas en bonne santé, trop vieux, etc. etc.

Néanmoins, ces chats méritent également nos soins et notre attention. Ceci est rendu possible en parrainer un chat.

La marraine/parrain s'engage à participer au soin d'un chat par un montant (15 € par mois) pendant une période indéterminée.

De plus, chaque chat peut avoir plus q'une marraine/parrain. Chaque marraine/parrain reçevra avec une grande régularité tous les 3 à 4 mois une petite lettre avec photos sur l'état de son "chat".

Si vous souhaitez nous soutenir dans cette démarche, vous pouvez contacter notre accueil par mail vzwtheluckystars@gmail.com