Wordt meter of peter van een asieldier !


Door financiële adoptie van een hond of een kat help je ons om in te staan voor het onderhoud en de verzorging van dit dier.

De doelgroep is: "Dieren zonder kansen", dus honden, katten en knaagdieren die voor een heel lange periode in het asiel zitten en voor wie de kans op adoptie miniem is.

Wij proberen vooral overtuigde dierenvrienden aan te spreken die wel een dier zouden willen adopteren, maar het bijvoorbeeld niet kunnen omdat:

ze op een appartement wonen;

ze een huis zonder tuin hebben;

het dier tijdens hun dagtaak te lang alleen zou moeten blijven;

ze een allergie hebben waardoor ze geen dieren in huis kunnen houden;

ze zich emotioneel te zeer binden aan een huisdier en ze bijvoorbeeld te veel verdriet hebben bij het overlijden van hun trouwe viervoeter

 

Voor een maand komt dat neer op €15. Met zo'n bijdrage kunnen we instaan voor eten, onderhoud en medische verzorging.

 

Devenez le parrain ou la marraine d'un animal du refuge !


En adoptant financièrement un chien ou un chat, vous nous aidez à prendre soin de cet animal et à l'entretenir.

Le groupe cible est : "Les animaux sans chance", c'est-à-dire les chiens, les chats et les rongeurs qui se trouvent dans le refuge pendant une très longue période et pour lesquels les chances d'adoption sont minimes.

Nous essayons principalement de faire appel à des amis des animaux convaincus qui voudraient adopter un animal, mais qui ne le peuvent pas, par exemple parce qu'ils ne peuvent pas le faire :

ils vivent dans un appartement ;

ils ont une maison sans jardin ;

l'animal devrait rester seul trop longtemps pendant son travail de jour ;

ils souffrent d'une allergie qui les empêche de garder des animaux à la maison ;

ils sont trop attachés émotionnellement à un animal de compagnie et ils sont trop attristés par la mort de leur ami à quatre pattes.

 

Pour un mois qui s'élève à 15 €. Avec une telle contribution, nous pouvons nous occuper de la nourriture, de l'entretien et des soins médicaux.