Lees eventjes aandachtig deze tekst door dit in het belang van onze diertjes

Veuillez lire attentivement ce texte dans l'intérêt de nos petits animaux.

 

 

- Kleine knaagdieren zijn groepsdieren en zullen altijd minstens per 2 gehouden worden.

- Met opvangdiertjes mag niet gefokt worden, intacte mannen en vrouwen zullen niet samen gehuisvest worden en ook niet samen vrij los lopen.

- De knagertjes zullen gehuisvest worden in een kooi van minstens 80x50x70 cm (bxdxh), zonder tralieverdiepingen.

- Als bodembedekking zal een voor ratten geschikte bodembedekking gebruikt worden. Zaagsel, hooi, stro zijn dit in elk geval niet.

- Als voeding zal een voer dat specifiek geschikt is voor ratten gegeven worden. Met de leeftijd zal de hoeveelheid dierlijke eiwitten afgebouwd worden.

- Wanneer een opvangdiertje ziek is, zal de vereiste medische zorg geboden worden door een dierenarts. Vzw The Lucky Stars  zal op de hoogte gebracht worden van de ziekte en welke medicijnen er verstrekt zijn.

- Om snel op te merken wanneer een diertje ziek is, zullen de diertjes dagelijks gecontroleerd worden.

- Bij afwezigheid/vakantie ed. zal gezorgd worden dat er iemand dagelijks de ratjes komt controleren of zullen de diertjes uit logeren gaan zodat de dagelijkse zorg geboden kan worden.

- Wanneer er onverhoopt niet meer voor de diertjes gezorgd kan worden of de vereiste medische zorg niet geboden kan worden, zal contact opgenomen worden met Vzw The Lucky Stars en zullen de ratjes terug gebracht worden of na toestemming van Vzw The Lucky Stars herplaatst worden.

 

- Les NAC sont des animaux de groupe et doivent toujours être placés au moins par deux.

- Les NACs ne doivent pas être utilisés pour la reproduction, les mâles et les femelles intacts ne doivent pas être hébergés ensemble, et ils ne peuvent pas être laissés en liberté ensemble.

- Les NACs doivent être logés dans une cage d'au moins 80x50x70 cm (lxpxh), sans étages barreaux.

- Les NAcs doivent disposer d'une litière appropriée. La sciure de bois, le foin, la paille ne conviennent pas.

- Les NACs doivent être nourris avec un régime alimentaire qui leur est spécifiquement adapté. Avec l'âge, la quantité de protéines animales diminue.

- Si un NAC de refuge est malade, les soins médicaux nécessaires seront fournis par un vétérinaire. Vzw Les Lucky Stars sera informé de la maladie et des médicaments qui ont été donnés.

- Afin de remarquer rapidement quand un Nac  est malade, les NAC seront contrôlés quotidiennement.

- En cas d'absence, de vacances, etc., on veillera à ce que quelqu'un vienne vérifier les NAC tous les jours ou à ce que les rats aillent dans un refuge afin que les soins quotidiens puissent être assurés.

- Si les NACs ne peuvent plus être pris en charge ou si les soins médicaux nécessaires ne peuvent être fournis, Vzw The Lucky Stars sera contactée et les rats seront ramenés ou relogés après approbation de Vzw The Lucky Stars.

Cavia   /   Cochon d'inde

Konijntjes / Lapins

Ratjes / Rattons

Vandaag stellen we u onze mannelijke gerbils voor adoptie voor

Ze zijn van februari, dus ze zijn nog niet eens 1 jaar oud ...

We zijn op zoek naar hun families voor het leven

Adoptievoorwaarden:

- Duo adoptie (dit dier is groepsdier!).

- Familie met kennis van de soort

- Kooi aangepast aan hun behoeften

Als u denkt dat u hun familie voor het leven bent, nodigen wij u uit contact op te nemen met het asiel

Vrije donatie

Aujourd'hui nous vous présentons nos Gerbils mâles à l'adoption

Ils sont du mois de février, donc n'ont même pas encore 1 an ...

Nous leur recherchons des familles pour la vie

Conditions d'adoption :

- Adoption en duo (cet animal est grégaire!)

- Famille connaissant l'espèce

- Cage adapté à leurs besoins

Si vous pensez être leur famille pour la vie, nous vous invitons à contacter le refuge

Don libre