Stella

Stella , gesteriliseerde kattin , 6 jaar oud , wacht op haar familie. Ze is heel lief en ok met andere katten... Ze lijdt aan overgewicht en zal dus een dieet moeten blijven volgen. Ze is gechipt , ingeënt en negatied FIV/FelV... Met omheind terrein

Bezoeken op afspraak omgeving Lessen via haar opvangmama per mail nathaliedefloor@live.be

 

Stella , femelle stérilisée de 6 ans , attend sa famille. Elle est très câline , ok autres chats.... elle souffre cependant d'un excès de poids qui nécessitera de continuer un petit régime... Stella est pucée , vaccinée et négative FIV/FelV... avec enclos sécurisé

Visites sur rdz-vs région Lessines chez maman d'accueil par mail nathaliedefloor@live.be

 

Alba

.

Alba , gesteriliseerde kattin , 2 jaar en een half , zeer lief en ok met andere katten , wacht ook op haar familie. Ze is gechipt , ingeënt en negatief FIV/FelV. Ze mag naar buiten maar moet niet.

Bezoeken op afspraak omgeving Lessen bij haar opvangmama via mail nathaliedefloor@live.be

 

Alba , femelle stérilisée de 2 ans et demi , très câline et ok autres chats , attend aussi sa famille. Elle est pucée , vaccinée et négative FIV/FelV. Avec ou sans sortie au choix.

Visites sur rdzvs région Lessines chez ça maman d'accueil par mail nathaliedefloor@live.be

.

Apoline

Appoline

 

Hallo mensen! Moet ik mezelf echt voorstellen? Meen je dat echt? Toch ben ik de ster van het asiel, de vrijwilligers noemen me de zangeres . Waarom? Omdat ik gewoon zing, nou ja miauw als een operazangeres.

Mijn verhaal? Ik werd zwervend gevonden in een skeletachtige staat. Gelukkig kwam ik een paar geweldige mensen tegen die me weer op de been hielpen.

Ik ben nu klaar om ter adoptie te komen. En ik ben klaar om jullie mijn mooiste optredens te bezorgen.

Kom en ontmoet me

Hello les gens ! Dois-je vraiment me présenter ? Ah oui sérieusement ? Pourtant je suis la star du refuge, les bénévoles me surnomme la chanteuse . Pourquoi? Car je ne fais que chanter, enfin miaulé telle une chanteuse d'opéra.

Mon histoire ? J'ai été trouvé errante dans un état squelettique. Heureusement je suis tombée sur des personnes formidable qui m'ont fait reprendre du poils de la bête.

Je suis maintenant prête à partir à l'adoption . Et je suis prête à vous fournir mes plus beaux concerts.

Venez me rencontrer

Bella

Bella ouh ouh ouh Bella Ja, ik zweer dat dit lied alleen voor mij gemaakt is! Heb je mij gezien met mijn mooie witte haar en mijn blauwe oog en het andere groene? In het asiel? Ik ben een echte prinses! Hier, ik ben de baas! Daarom ben ik op zoek naar een menselijke slaaf die al mijn verlangens kan bevredigen. Ik heb het over mijn verlangens. Ik hou van knuffelen, maar alleen als ik dat zelf wil. Ik zou wel een katmaatje willen. Maar praat me niet over honden! We mixen toch geen handdoeken met doeken, of wel? Voel je vrij om me te komen ontmoeten, ik bijt niet. Nou, behalve als je de prinses irriteert. 

Bella ouh ouh ouh Bella Oui, je vous jure cette chanson a été créée rien que pour moi ! En même temps, m'avez-vous Vu avec ma belle chevelure blanche et mon œil bleue et l'autre vert ? Au refuge ? Je suis une vraie princesse ! Ici, c'est moi la patronne! C'est pour cela, que je chercher un esclave humain qui pourra satisfaire toutes mes envies. Je parle bien de MES envies à moi. Il faut savoir que j'adore les câlins mais seulement quand je le décide. Un compagnon chat ne me dérangerait pas. Mais ne me parler pas de chiens! On ne mélange pas les torchons avec les serviettes, n'est ce pas ? N'hésitez à venir me rencontrer, je ne mords pas. Enfin sauf quand vous agacez la princesse

.

Barilla

Mijn naam is Barilla , ik ben een 2 jaar oud kattinnetje die in opvang kwam samen met mijn zoveelste nestjes kittens. Ik ben geen katje om zonder handschoenen aan te nemen. Ik sta nl mijn mannetje hoor. Het leven op straat , rondzwerven zoekend naar eten en onderdak heeft zijn tol geeist op mijn vertrouwen naar mensen toe.  Let op ! Ik ben niet altijd een vieze tante hoor , ik kan ook heel lief zijn wanneer ik dit wil. Voor wie op zoek is naar een katje met een zelfstandig karakter ben ik de perfecte match. 

 

Je m'appelle Barilla, je suis une chatte de 2 ans qui a été prise en charge avec ma énième portée de chatons. Je ne suis pas un chat à prendre sans gants. Mais je reste sur mes positions. La vie dans la rue, l'errance à la recherche de nourriture et d'un abri ont eu raison de ma confiance envers les gens.  Attention ! Je ne suis pas toujours une demoiselle vilaine, je peux aussi être très douce quand je le veux. Si vous recherchez un minou  avec un caractère indépendant, je suis le partenaire idéal.

 

 

Gigi

Iedereen kent wel het liedje Gigi L'amoroso ! 

Wel hier ben ik dan ze , ik kwam in opvang samen met nog een ander katje en in totaal maar liefst 11 kittens. 

Na al die weken onze kittens te hebben verzorgd en gezoogd is het nu tijd dat we ook een fijne thuis vinden , niet waar !

Ik ben een hele knappe dame , die houd van aandacht, kroelen en je achterna volgen zoals je schaduw. 

Ik ben recent gesteriliseerd en uiteraard dien  ik alle verloren kilo's die ik ben verloren terug op te bouwen , en waar kan dit het beste ? In een warme thuis natuurlijk . 

Voor Gigi zoeken we een warme thuis met tuin , waar ze naar hartelust buiten kan genieten van het zonnetje en een frisse neus. 

Overeenkomsten 
Honden ; OK
Katten , OK
Kinderen ; OK
Andere dieren ; OK

 

Tout le monde connaît la chanson Gigi L'amoroso ! 

Et bien me voilà, je suis arrivé au refuge avec un autre chaton et un total de 11 chatons. 

Après avoir pris soin de nos chatons pendant toutes ces semaines, il est maintenant temps que nous trouvions nous aussi un bon foyer, n'est-ce pas ?

Je suis une très belle demoiselle, qui aime l'attention, les câlins et vous suivre comme votre ombre. 

Je viens d'être stérilisée et j'ai bien sûr besoin de reprendre tous les kilos que j'ai perdus, et où puis-je le faire le mieux ? Dans un foyer chaleureux, bien sûr. 

Pour Gigi, nous recherchons un foyer chaleureux avec un jardin, où elle pourra profiter du soleil et de l'air frais. 

Accords 
Chiens, OK
Chats ; OK
Enfants ; OK
Autres animaux ; OK

 

Smooty

Mijn naam is Smooty, leuke naam vindt je niet !

Ik ben een 6 jaar oud kattinnetje die in opvang kwam samen met nog 8 andere poezen wegens allergie van één van de kinderen des huizes.

In mijn vorige thuis was er naast mijn soortgenootjes en de kinderen ook nog een grote hond aanwezig. Ik liep heel vaak buiten in de tuin maar kon ook genieten van de warmte binnenshuis.

Ik heb een heel rustig en lief karakter , alleen zien de meeste bezoekers mij niet omdat ik niet naar hen toe kom, ik laat jullie liever naar mij toe komen.

Voor Smooty zoeken we een thuis waar ze binnenshuis mag leven met af en toe eens een wandeling door de tuin. 

Overeenkomsten;

Honden , Ok maar heeft toch wel schrik

Katten ; ok

Kinderen ; ok

Andere dieren , niet gekend

Mon nom est Smooty, joli nom, vous ne trouvez pas ?

Je suis une chatte de 6 ans qui a été prise en charge avec 8 autres chats en raison des allergies de l'un des enfants de la maison.

Dans ma maison précédente, il y avait un gros chien en plus de mes compagnons et des enfants. Je me promenais souvent dehors dans le jardin, mais je pouvais aussi profiter de la chaleur à l'intérieur.

J'ai un caractère très calme et doux, seulement la plupart des visiteurs ne me voient pas parce que je ne viens pas à eux, je préfère vous laisser venir à moi.

Pour Smooty, nous recherchons un foyer où elle pourra vivre à l'intérieur avec des promenades occasionnelles dans le jardin. 

Des similitudes ;

Chiens , Ok mais toujours une certaine appréhension

Chats ; ok

Les enfants ; ok

Autres animaux , non connu

.