Onze opvang krijgt geregeld wilde of schuwe poezen binnen. Onze opvang is geen geschikte plaats voor hen aangezien zij hun vrijheid gewoon zijn.Voor deze dieren zoeken wij uitzetlocaties zoals bijvoorbeeld boerderijen, stallen, manèges. Dit kan ook een tuin bij een particulier zijn waar veel ruimte en onderdak is. Deze katten kunnen muizen/ratten weghouden maar moeten wél gevoederd worden. Een deftige, tocht- en windvrije schuilplaats is vereist. Dit zijn geen huiskatten maar het kan dat ze na verloop van tijd echt vertrouwen in je gaan krijgen en zich laten aaien. Dit is echter geen garantie.

Notre accueil reçoit regulièrement des chats sauvages ou peureux. Notre accueil n' est pas un endroit approprié pour eux car ils sont habitués a leur liberté.Pour ces animaux nous recherchons des endroits telles que les fermes, des étables, ... Cela peut aussi être un jardin où il y a beaucoup d'espace et un abri. Ces chats garderont des souris / rats à l'écart, mais doivent être nourris . Un abri contre le vent ,la pluie et le froid est nécessaire. Ce ne sont pas des chats domestiques, mais peuvent avec le temps faire confiance et se faire caresser. Cependant, ce n'est pas une garantie